"شنیده ها"

زیر ساختهای شهری گنبد کاووس نیاز به توجه ویژه دارد

معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس برلزوم توجه به زیرساخت های شهری گنبدکاووس بویژه درحوزه زیباسازی، گردشگری، حمل و نقل و بوستان های شهری تاکید کرد مهندس عبدالقدیر کریمی در مراسم معارفه و تکریم شهردار جدید و سابق گنبدکاووس که با حضور ائمه... 
آخرین اخبار