تبلیغات گنبدآنلاین تبلیغات گنبدآنلاین تبلیغات گنبدآنلاین تبلیغات گنبدآنلاین

کد خبر: 1719 | تاریخ انتشار: ۵:۱۴:۲۵ - چهارشنبه ۱۵ شهر ۱۳۹۶ | بدون نظر | | | 231 بازدید

ﻛﺸﻒ ﻟﻮاﺯﻡ ﺁﺭاﻳشی و ﺑﻬﺪاﺷتی ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

۱۸۰۰۰ ﻗﻠﻢ ﻟﻮاﺯﻡ ﺁﺭاﻳشی ﻭ ﺑﻬﺪاﺷتی ﻗﺎﭼﺎﻕ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ.

ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: طی ﻃﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻟﻮاﺯﻡ ﺁﺭاﻳشی و ﺑﻬﺪاﺷتی ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ، به اﺟﺮا ﺩﺭ ﺁﻣﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺮﻭﺯاﻥ ﻧﻴﺎ اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭاﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎهی ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ، ۱۸۰۰۰ ﻗﻠﻢ ﻟﻮاﺯﻡ ﺁﺭاﻳشی و ﺑﻬﺪاﺷتی ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺑﻪ اﺭﺯﺵ یک ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و ۶۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﻛﺸﻒ و ﺿﺒﻄ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻭی اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ ۲ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎیی ﺷﺪ.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر

تبلیغات گنبدآنلاین تبلیغات گنبدآنلاین
آخرین اخبار